TOPLANTIYA KALAN SÜRE

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Birincisini 23-26 Mart 2023 tarihlerinde, farklı departmanlardan uzmanların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ‘’İmmüno-Romatoloji Sempozyumu’’nun ikincisini 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapmayı planladık.

İmmüno-Romatoloji Sempozyumu’nun hedeflerini immün sistemin temel çalışma prensiplerinin kavranması ve inflamatuvar hastalıkların immunopatogenezlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olarak belirlemiştik. İlk sempozyumda bu hedeflere ulaştığımızı düşünüyoruz. Başta Romatoloji uzmanları olmak üzere, temel ve klinik immünoloji, nefroloji, dermatoloji, göz, gastroenteroloji, fizik tedavi ve çocuk romatoloji uzmanlarının katılımı ile immün sistem ve patolojileri birçok yönü ile tartışılmış ve farklı bakış açıları ortaya konulmuştur.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 12 Ocak 2024
Erken Kayıt & Konaklama Tarihi: 13 Ekim 2023


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.