Bilimsel Program

15 ŞUBAT 2024, PERŞEMBE
Entezit Ultrasonografi Kursu / Kursa katılım yeterli sayıya ulaşmadığı için iptal edilmiştir.
15:00 – 15:15 AÇILIŞ
15:15- 16:15 Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı-1
Oturum Başkanları: Samet KARAHAN, Ece Çelik
15:15 – 15:45 Metotreksat Oral/ SC Kullanımı Etki ve Yan Etki Açısından Farklı mı? Melis DİLBİL
15:45 – 16:15 IVIG Preparatlarının Akılcı Kullanımı Gökhan SARGIN
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:00 Romatoloji Laboratuvarı
Oturum Başkanları: Sibel BAKIRCI, Atalay DOĞRU, İsmail UÇAR
16:30 – 17:00 İmmunfloresan İncelemeler Nilgün KAŞİFOĞLU
17:00 – 17:30 Tükürük Bezi Patolojisi Metin ÇİRİŞ
17:30 – 18:00 Sinovial Sıvı Analizi İlhan SEZER
16 ŞUBAT 2024, CUMA
08:30 – 09:00 Sağlıklı Bir İmmun Sistem için Nasıl Beslenelim?
Oturum Başkanları: Hasan Fatih ÇAY, Rıdvan MERCAN, Sevcan UĞUR
08:30 – 08:40 Yoğurt Yiyelim, Kefir içelim, Balık Yağı Tüketelim Zübeyde UĞURLU
08:40 – 08:50 Curcumin, Zerdaçal, Naşi Mantarı İşe Yarar mı? Alper YILDIRIM
08:50 – 09:00 Kollojen ve Vitamin Kompleksi Yararlı mı? Ali Nail DEMİR
09:00 – 10:00 Temel İmmulojide Yenilikler
Oturum Başkanları: Fatoş ÖNEN, Mehmet ŞAHİN
09:00 – 09:30 Kompleman ve Otoantikor Yanıtı Güher Saruhan DİRESKENELİ
09:30 – 10:00 IL27 Breg Cells: Romatolojide Yeni Oyuncular Ayça Sayı YAZGAN
10:00 – 10:15 KAHVE ARASI
10:15 – 11:30 İnflamasyonda Çevresel Faktörler
Oturum Başkanları: Vedat HAMURYUDAN, Süleyman ÖZBEK, Timuçin KAŞİFOĞLU
10:15 – 10:40 MHC-1’in İnflamasyondaki Rolü Ahmet Gül
10:40 – 11:05 Artrit Patogenezinde Virüsler Mehmet SOY
11:05 – 11:30 Aşılar, Adjuvanlar ve Otoimmünite İlişkisi İhsan GÜRSEL
11:30 – 11:45 KAHVE ARASI
11:45 – 12:30 UYDU SEMPOZYUMU – Abbvie
Romatoid Artrit Tedavisinde Standart ve Ötesi

Moderatör: Vedat Hamuryudan
Romatoid Artrit Tedavisinde HUMIRA – Sedat Kiraz
Romatoid Artrit Tedavisinde RINVOQ – Emre Bilgin
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:00 Patogenezden Tedaviye
Oturum Başkanları: İhsan ERTENLİ, Sedat KİRAZ, Nevsun İNANÇ
14:00 – 14:20 Romatoid Artritte Makrofaj Heterojenitesi ve Yeni Tedavi Hedefleri H. Barbaros ORAL
14:20 – 14:40 Spondilit ve Entezit Patogenezden Tedaviye Sibel BAKIRCI
14:40 – 15:00 PsA İmmun Patagonezden Tedaviye. Umut KALYONCU
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 İmmün Sistem ve Bağırsak
Oturum Başkanları: Servet AKAR, Duygu ERSÖZLÜ
15:15 – 15:35 Otoimmün Hastalıklarda CAR-T Hücre Tedavisi Tolga SÜTLÜ
15:35 – 15:55 Mikrobiotanın İmmun Regulasyonundaki Rolü Dilek SOLMAZ
15:55 – 16:15 Mezenterik Vaskülit Didem ARSLAN
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:00 Otoimmunite
Oturum Başkanları: Funda ERBASAN, Ülkü UÇAR
16:30 – 16:55 Eklem-Beyin Aksı: Romatolojik Hastalıklarda Nöro-İmmün İletişim Arzu ARAL
16:55 – 17:15 Otoimmun Karakterdeki İnterstitiel Akciğer Hastalıkları Cemal BES
17:15 – 17:35 Fertilite ve Gebelikte Otoİmmunnite Selen DOĞAN
17:35 – 18:00 Osteoporoz Patogenezinde İmmün Sistem Hakan EMMUNGİL
17 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ
09:00 – 10:30 Pediatrik Bakış
Oturum Başkanları: Kenan AKSU, Erbil ÜNSAL, Timur PIRILDAR
09:00 – 09:30 Kawasaki Disease Vasculitis and Role of IL1 Moshe ARDİTİ
09:30 – 10:00 Otoinflamasyon Yolakları Şebnem KILIÇ
10:00 – 10:30 Otoinflamatuvar Hastalıkların Tedavisine Bakış Özgür KASAPÇOPUR
10:30 – 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 – 12:15 Vasküler İmmunite
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Ömer Karadağ, Veli Yazısız
10:45 – 11:15 Behçet Hastalığı Etiyopatogenezi ve Seyrinde Enfeksiyonlar Gülen HATEMİ
11:15 – 11:45 Doğal Lenfoid Hücreler: Behçet Hastalığında Rolü Günnur Deniz
11:45 – 12:15 Vaskülit Patogenezinde Trombositlerin Rolü Begüm Kocatürk

12:15 – 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:00 Renal Hastalık
Oturum Başkanları: Taşkın ŞENTÜRK, Ediz DALKILIÇ
14:00 – 14:20 SLE İmmunopatogenezi Murat İNANÇ
14:20 – 14:40 Lupus Nefriti Funda SARI
14:40 – 15:00 ANCA İlişkili Vaskülitlerde B Hücre Hedefli Tedaviler Neslihan YILMAZ
15:00 – 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 – 16:15 Romatolojide Organ Nakli
Oturum Başkanları: Gülen HATEMİ, Ali AKDOĞAN, Ozan SALİM
15:15 – 15:35 Transplantasyon İmmünolojisi Vural Taner YILMAZ
15:35 – 15:55 Romatolojik Hastalıklarda Renal Tx Tahir Saygın ÖĞÜT
15:55 – 16:15 Sistemik Sklerozda Kemik İliği Kök Hücre Tx Tuğrul ELVERDİ
16:15 – 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 – 18:00 Sitokin İnhibisyonu Hangi Hastalıklarda Etkin?
Oturum Başkanları: İsmail SARI, Bünyamin KISACIK, Veli ÇOBANKARA
16:30 – 16:50 Anti-TNF Ajanlar Atalay Doğru
16:50 – 17:10 JAK İnhibitörleri farklı mı? İsmail UÇAR
17:10 – 17:30 IL-17 İnhibitörleri Berkan ARMAĞAN
17:30 – 17:50 IL12/23 İnhibitörleri Murat YİĞİT
17:50 – 18:00 Tartışma
18 ŞUBAT 2024 PAZAR
09:30 – 10:15 Akılcı İlaç Kullanımı Sunumu – 2
Oturum Başkanları: Gökhan TAZEGÜL, Edip Gökalp GÖK
09:30 – 09:45 Aterosklerozu Olan Hastada Uygun Anti-Romatizmal İlaç Kullanımı Bengisu ASLAN
09:45 – 10:00 Romatolojide Yeni Bir Ajan Apremilast; Hangi Hastalıklarda? Kombinasyon Mümkün Mü? Uğur KARASU
10:00 – 10:15 Leflunamid Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Fatih ALBAYRAK
10:15 – 10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 Sözlü Poster Sunumları
Oturum Başkanları: Veli YAZISIZ, Emrah KOÇ
10:30-10:45 Ankilozan Spondilite Eşlik Eden Diğer İnflamatuar Hastalıklar Aslı Özmaden HANTAL
10:45-11:00 Behçet Üveitinde Anti-TNF Ajanların Etkinliği Esma Nur Oral TERZİ
11:00-11:15 Behçet Hastalığı Ekstraoküler Organ Tutulumlarında Anti-TNF Ajanların Kullanımı Mine NOKAY
11:15-11:30 Kapanış

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.